GDG Logistics saņem GDP Sertifikātu

GDG Logistics saņem GDP Sertifikātu

GDG Logistics saņem GDP Sertifikātu

  • October 27, 2021

Šī gada 27. septembrī Bureau Veritas Cetrification apliecināja, ka Vispārējās attīstības grupas vadības sistēma (GDG Logistics) ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu vadības sistēmas standarta prasībām, kas noteiktas ES vadlīnijās par labu izplatīšanas praksi (IKP).

Labs izplatīšanas prakses (IKP) sertifikāta standarts nodrošina zāļu kvalitātes un integritātes saglabāšanu visā piegādes ķēdē.

Atbilstība IKP nodrošina, ka: -zāles piegādes ķēdē ir atļautas saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem; -zāles vienmēr tiek uzglabātas pareizajos apstākļos, arī transportēšanas laikā; -tiek novērsta citu produktu vai citu produktu piesārņošana; -notiek atbilstoša uzglabāto zāļu apgrozījums; -pareizie produkti apmierinošā laika posmā sasniedz īsto adresātu. -Izplatītājam jāievieš arī izsekošanas sistēma, lai varētu atrast bojātus produktus un efektīva atsaukšanas procedūra.

IKP attiecas arī uz aktīvo farmaceitisko sastāvdaļu un citu zāļu ražošanā izmantoto sastāvdaļu iegādi, uzglabāšanu un transportēšanu.

Top